Mobile Conversion - Alpha Solutions

Det skal ikke være vanskelig å drive nettbutikk ! Ett av våre kjernekonsepter er å bygge løsninger som er tilpasset den enkelte virksomhets behov, og som gjør det enklere å lykkes. Vår styrke ligger i vår tekniske kompetanse, kombinert med en dyp forståelse for netthandelsdrift – inkludert 3PL, OMS, systemintegrasjon og prosessoptimering.

Vi samarbeider med virksomheter som vil utvikle, drifte og/eller optimere sine netthandelsløsninger, og som søker en kompetent medspiller som både kan forstå forettningsbehovene og drive den tekniske implementeringen.

Med drøyt 120 ansatte har vi valgt å prioritere høy faglig kompetanse og kvalitet fremfor volum. Alpha Solutions er i dag blant nordens ledende netthandelsutviklere, og vi kan bistå med både med planlegging, utvikling og drift av løsninger hele veien fra front-end til back-end.

Uavhengig av antall ordrer, besøkende, antall produkter, omsettningsvolum,  størrelse på organisasjon eller mengden integrasjoner, kan vi hjelpe deg og din virksomhet med å finne, implementere og tilpasse de rette teknologiplattformene for deres behov og ambisjoner.

Netthandel er på mange måter bærebjelken i de tjenestene vi tilbyr, og vi bistår både med store helhetsløsninger såvel som mindre delprosjekt – både innenfor B2B, B2C eller begge deler.

Netthandel er ofte forbundet med store investeringer, så la oss gjøre dette riktig første gang!

VI HJELPER DERE MED

 • Foranalyse
 • Strategi
 • Valg av plattform(er) / teknologi 
 • Arkitektur
 • UX / Design
 • Utvikling af nettbutikk
 • Utvikling av nettsider / CMS
 • Integrasjoner – eksempelvis mot ERP / CRM 
 • Personalisering
 • Organisation / prosessutvikling
 • Plattform implementering
 • Processoptimering
 • Drift
 • Fraud-protection
 • Rådgivning på SEO / eMarketing

EKSEMPLER PÅ CASES

Active Brands
CPH
Georg Jensen
Orkla

EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER

Sitecore
Salesforce
Optimizely
Shopify

BJØRN MØLSTER

Managing Director