CPH Airport Travellers - Alpha Solutions

Københavns flyplass er en av Europas største med sine 30 millioner passasjerer om året. Alpha Solutions har bistått med utviklingen av en nettbasert parkeringstjeneste og en helt ny TAX FREE nettbutikk - to løsninger som gjør flyplassopplevelsen enklere og morsommere for de som skal ut og reise.

CPH.dk gir folk verdifull informasjon om alt fra flytider, spisesteder, shopping og parkeringsmuligheter. Men Københavns flyplass (CPH) tilbyr også reisende muligheten til å booke parkering og gjøre unna shopping på nett innen ankomst. Dette er både tidsbesparende og fleksibelt, da varene kan hentes både før og etter reisen ved en av flyplassens mange pick-up steder.

FLYPLASS OG NETTBUTIKK PÅ ETT STED

Alpha Solutions gjenoppbygget CPH’s webløsning og nettbutikk på en Optimizely plattform. Det var viktig å sikre økt fleksibilitet og stabilitet i løsningen, samtidig som man ønsket å samle nettbutikk og nettsider på samme plattform.

Flyplassens nettsider har mye innhold og skal være i stand til å håndtere store trafikkvolum i travle perioder. Det var viktig for CPH å smelte sammen alle digitale tjenester og aktiviteter for å kunne optimalisere brukeropplevelsen, og samtidig levere på ambisiøse kommersielle mål.

PROBLEMFRI PARKERING

Akkurat som hos mange andre store flyplasser kommer brorparten av CPHs omsetning fra parkeringsdriften. Det er med andre ord svært viktig at de digitale parkeringstjenestene fungerer som de skal. Alpha Solutions flyttet CPH’s parkeringsløsning til en ny microservice-plattform. Vi brukte React i frontend og en Optimizely platform til innhold. I tillegg byttet vi ut betalingsløsningen med teknologi fra Bambora og PSD2, slik at brukerne får høyest mulige sikkerhet.

EN FLEKSIBEL OG PERSONALISERT PLATTFORM

Valget om å etablere en microservice-orientert arkitektur med Microsoft Azure som hosting plattform, er et viktig grep som bidrar til stabil drift. Dette gjør det også enklere å skalere til tredjepartsteknologier og muliggjør at nye tjenester og funksjoner oppdateres, endres og implementeres uten at det påvirker stabiliteten på de øvrige tjenestene. Dermed er CPH godt rustet for fremtidens forventede raske endringstakt, og en mer agil leveransemetodikk.

Med ambisjon om å gjøre kjøpsopplevelsen mer personlig valgte man også å implementere RichRelevance (nu Algonomy) i løsningen. Denne teknologien muliggjør mer relevante anbefalinger og visninger for den enkelte bruker – basert på de mer end ti millioner besøk som CPHs nettsider mottar per år.

CPH logo
CPH Airport departure

OM CPH

Københavns flyplass (CPH) er en av Europas største, med drøyt 30 millioner passasjerer per år. Utover å sende passasjerer til alle verdenshjørner, tilbyr CPH også et online shoppingunivers og et utbud av digitale tjenester til de reisende.

www.cph.dk

TEKNOLOGIVALG

Optimizely
Algonomy
Microservice Architecture
Microsoft Azure

Thomas Halling

THOMAS HALLING

Solution Architect