DIGITAL
FORRETNINGS-
RÅDGIVNING OG 
PROGRAM-
VAREUTVIKLING

CASES

VI SIKRER AT TEKNOLOGIEN 
STØTTER FORRETNINGEN 
- IKKE OMVENDT

Alpha Solutions er en av nordens ledende IT utviklere innen netthandel og digitalmarkedsføring. Vi implementerer, utvikler og drifter løsninger som er tilpasset våre kunders forretningsdrift, og som gir de beste forutsettninger for suksess.

Gjennom 15 år har vi valgt å fokusere på netthandel og tilknyttede løsninger, hvilket har gitt oss ikke bare en meget høy fagkompetanse på IT implementering – men også en unik dybdeforståelse i forettningsprosessene som driver netthandel.  Det gjør oss til en verdifull partner for våre kunder

– en som både kan drive teknologiutvikling og samtidig være en kompetent medspiller på forretningsdelen.
Vi leverer løsninger basert på de teknologiplattformer som er best egnet til den enkelte virksomhets behov, ambisjoner og budsjett.