The nRF7002 wifi 6

Nordic Semiconductor har vært et lite høyteknologisk eventyr for Norge. Den store suksessen førte til at selskapet vokste fort. Nesten for fort. Den digitale tilstedeværelsen vokste seg stor, fragmentert og manglet sentral styring. Det jobber de nå med å forbedre.

LED AV VOKSESMERTER

Suksessen til Nordic Semiconductor har gjort at selskapet har vokst enormt det siste tiåret. Fra 2010 har antall ansatte økt med over 1000% - fra 137 ansatte til over 1500. Voksesmertene var til å ta og føle på. Den digitale tilstedeværelsen var solid, men hadde dessverre også en del mangler.

UNIK EKSPERTISE ÅPNET EN MULIGHET

Alpha Solutions kom først inn for å løse noen mindre oppgaver. Nordic Semiconductor trengte hjelp til å håndtere CCPA i California, en slags variant av GDPR. I Norge var det ikke mange som kunne hjelpe dem med den ekspertisen. En liten oppgave ble starten på et større samarbeid.

Nordic Semiconductors Marketing Vice President, David Stone, oppsummerer kort :

"Når Alpha Solutions først kom inn hjalp de oss på områder hvor vi manglet tekniske ressurser. Samtidig viste de mye strategisk kompetanse og forståelse. Når de kom med råd og forslag var det ikke bare fordi de ønsket å selge inn prosjekter som trekker timer, rådene deres opplevdes genuine, de ønsket å hjelpe oss til å bli bedre. Tidlig i samarbeidet leverte de en viktig oppgave der en forretningskritisk webløsning ble migrert. De lagde en fornuftig plan for migreringen og de leverte raskere og rimeligere enn forventet og med høy kvalitet. Dette ga oss tillit til å bruke dem på flere områder."

SETTE STRATEGI OG RETNING

Den viktigste delen av leveransene til nå har vært å skape et fundament for forbedring av de digitale kanalene. I hvilken retning skal Nordic Semiconductor? Hvor er de nå, hvor skal de og hva må fikses slik at de når målene? Samarbeidet har blant annet resultert i en langsiktig plan for utvikling av de digitale kanalene i Nordic Semiconductor, noe som både gir grunnlag for en mer strategisk styring av satsningene, samt større forutsigbarhet i investeringene.

EN VERDIFULL PARTNER

- Den største fordelen med å lene seg på en ekstern partner er at de ikke er en del av vår interne organisasjon og kan se markedet på en annen måte enn det vi klarer selv. Det å ha en seriøs partner som vi kan stole på er verdifullt. De kan gi oss bedre råd enn vi kan gi til oss selv, sier David Stone før han legger til:
- Vi setter veldig pris på teamet. De har masse kompetanse samtidig som de er hyggelige folk. Vi liker å jobbe sammen med dem.

Det vi setter ekstra stor pris på med Alpha er at de kommer med noe mer enn bare teknisk ekspertise. De har også med seg en strategisk visjon. For oss har de vært en verdifull partner som kan se det store bildet og kan se utenfra og inn, med en litt annen vinkel enn det vi selv klarer. De forstår markedet og ting beveger seg.

- David Stone, Nordic Semiconductors Marketing Vice President, 2023

 

GRUNDIGE ANALYSER

Sammen med Alpha Solutions ble kjøpsprosessene analysert, markedskanalene evaluert, og det ble gjort en grundig konkurrentanalyse og benchmarking opp mot de 10 sterkeste konkurrentene på nett. Brukerinnsikt ble hentet inn i form av dybdeintervjuer med en rekke kunder og brukere over hele verden, i tillegg til interne nøkkelpersoner. Det ble også gjort en analyse av IT-arkitekturen for å se hvordan systemene hang sammen, og skape en forståelse av hvordan man best kunne bygge løsninger for fremtidens behov.

COMPOSABLE HEADLESS

GAP-analysen avdekket at mange av utfordringene i større grad var knyttet til arkitekturen og dataflyten på tvers, enn mangler i konkrete plattformer og systemer. I tråd med anbefaling fra Alpha Solutions valgte derfor Nordic Semiconductor å oppdatere sin IT arkitektur til å bli composable / headless slik at arkitekturen ble mer fremtidsrettet. Dette gjør blant annet at det blir mye enklere å bytte ut enkeltkomponenter etter hvert som behovene endrer seg. Om kort tid rulles også ut en ny nettbutikk og DAM plattform.

EN STRATEGISK PARTNER

- Det vi setter ekstra stor pris på med Alpha Solutions er at de kommer med noe mer enn bare teknisk ekspertise. De har også med seg en strategisk visjon. For oss har de vært en verdifull partner som kan se det store bildet og har kan se utenfra og inn, med en litt annen vinkel enn det vi selv klarer. De forstår markedet og hvor ting beveger seg, sier David Stone.

Nordic Semiconductor jobber kontinuerlig med å forbedre de digitale kundereisene og brukeropplevelsene. Foran dem står det nå flere store oppgaver knyttet til felles søk, felles designuttrykk og felles navigasjon, på tvers av flere nettsteder. Det er flere års arbeid allerede planlagt for å forbedre de digitale flatene.

- Alpha Solutions kan hjelpe oss med å nå alle disse milepælene.

Nordic Semiconductor logo
Nordic Semiconductor screenshots on desktop and mobile

OM NORDIC SEMICONDUCTOR

Nordic Semiconductor ble etablert i 1983 av fire studenter fra NTNU. I dag er selskapet en verdensledende produsent av integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi. Teknologi fra Nordic Semiconductor sitter i trådløse produkter som tastaturer, mus, spillkonsoller og pulsklokker.

Fra hovedkontoret i Trondheim har selskapet vokst til en internasjonal aktør med kontorer og avdelinger i Europa og resten av verden. Etter å ha vært gjennom en enorm vekst det siste 10-året har Nordic Semiconductor nå over 1500 ansatte mot 137 i 2010.

www.nordicsemi.com

TEKNOLOGIER

Sitecore DXP
Sitecore Content Hub
Medusa
Microsoft Azure

BJØRN MØLSTER

Managing Director