Talk in hallway2 - Alpha Solutions

Vil I være relevante for jeres kunder? Det bliver I med marketing automation. Vi sikrer, at jeres budskaber virker og er timet til succes, så jeres data kommer i spil i de rigtige kanaler.

Marketing og kommunikation handler om relevans. Relevans i budskaberne, i budskabernes timing og naturligvis, at der bliver gøet op ad det rigtige træ.

Automation handler om effektivitet - dvs. at kommunikere med så mange som muligt, så relevant som muligt og med så få ressourcer som muligt.

Konkret kan marketing automation eksempelvis handle om automatisk at sende e-mails til alle ens bedste kunder med en promovering af de fem produkter fra produktporteføljen med højest profitratio. Men kunderne skal kun modtage mailen, hvis de ikke har købt inden for den sidste måned, og mailen skal sendes på et tidspunkt, hvor den optimerer sandsynligheden for, at den enkelte modtager åbner den.

VIND KUNDER MED MARKETING AUTOMATION

Hvis dette skal ske automatisk og korrekt, kræves der bl.a. et kendskab til, hvem de profitable kunder er, at der er købshistorik på dem, at de kan kobles sammen med de profitable produkter, at en statistik har beregnet sandsynligheden for, at mailen bliver åbnet, at denne dataviden er samlet, og at data er tilgængeligt for marketing automation systemet, der skal kunne konfigureres til at eksekvere kampagnen automatisk.

Når kampagnen er eksekveret, skal systemet give mulighed for en analyse af kampagnens effekt. Fx den effekt, at et køb automatisk registreres i alle relevante systemer. For at understøtte ovenstående forretningsgang, stilles der en række krav til systemer (og sammenhængen mellem dem), data, marketingsressourcer, IT-kompetencer mv., som alle skal være opfyldt.

Marketing automation kan være en udbytterig opgave – men også en kompleks. Alpha Solutions kan bidrage. Vores marketing automation konsulenter og udviklere kan hjælpe jer med at få sat jeres data i spil i de rette kanaler.

VI HJÆLPER MED

  • Digital Strategi
  • Datamodeller og procesoptimering
  • Mapping af kunderejser
  • Indsamling af viden om hvilke virksomheder, der er aktive i markedet og udviser interesse for jer
  • Implementering af kunderejser og systemimplementering
  • AI-implementering og rapportering
  • BI, træning og support

Jakob Huus Andreasen

JAKOB HUUS ANDREASEN

Director of Sales