Meeting in room - Alpha Solutions

Vil I gøre samarbejdet med jeres kunder mere effektivt, og vil I sikre en høj grad af digital forretning med dem? Så er en dedikeret kundeportal måske det, I savner. Et udstillingsvindue for transparent kommunikation, men også et sted hvor I kan optimere jeres samhandel med kunderne – både i forhold til digitalisering og kvantitet.

Vores arbejde med kundeportaler og digitalisering af samhandel tager altid udgangspunkt i en digital formidling og eventuel gennemførsel af centrale samhandelselementer. Det kræver en forståelse af jer og jeres kunder og de processer, som udspiller sig mellem disse, og ikke mindst hvordan de materialiserer sig i forretningsværdien.

SALGSPORTALER TIL BÅDE B2B, B2C og B2B2C

Dernæst er det centralt for os at sikre en forankring i jeres eksisterende systemportefølje. Ofte med fokus på at tilføre teknologiske platforme, som kan komplementere og udvide de digitale samhandelsmuligheder. Vi ser oftest kundeportaler i forbindelse med B2B-virksomheder, men B2C-virksomheder med lange og gentagne kundeforhold kan også drage nytte af disse.

Igennem de senere år har der været en større interesse i også at fokusere på de såkaldte B2B2C forhold, hvor der både eksisterer en interesse i at handle med direkte kunder, men også at udvide denne med informationer om de reelle forbrugere, når de direkte kunder er forhandlere og distributører.

SALGSUNDERSTØTTENDE KUNDEPORTALER

Særligt for stærke brands kan der være en fordel i at berige salgskæden, da ikke blot forhandlere har informationer om slutforbrugerne, men dertil også producenten og brandet igennem brandstores, brandsites, direct-to-consumer sales samt andre digitale brand-elementer (sociale medier mv.).

Ved at sikre en gennemsigtighed omkring kundesegmentering, trends og eventuelle kundepræferencer, i geografiske eller andre segmenter, kan producenten sikre sig en høj brandtilfredshed hos forhandlerne. Det medfører en højere konvertering af det reelle salg i en rådgivningssituation.

I forbindelse med implementeringen af kundeportaler ser vi ofte sammenhænge mellem platforme såsom DynamicWeb, Salesforce og Sitecore. Ofte er også kundens ERP-løsninger tæt integreret med en kundeportal, således at digitaliseringen af forretningssamarbejdet bliver mest effektivt.

Som en yderligere værdi i forbindelse med en sådan digitalisering, kan en kundeportal også sikre en ensartet tilgang til alle typer materialer. Derfor ser vi også ofte PIM eller DAM-systemer integreret. Der kan i denne forbindelse også være fokus på opsamling af digitale spor, så kundens salgskonsulenter og den digitale kundeportal kan samarbejde.

Dette sker, når salgskonsulenter har indsigt i den adfærd, som vises på kundeportalen – både som lead-genererende aktivitet, men også som salgsunderstøttende i forbindelse med ikke-gennemførte transaktioner, brug af rådgiverfunktioner, produktkonfiguratorer mv.

Her ser vi en dyb integration med kundens CRM-system som væsentlig, så sælgere har informationer til rådighed i deres daglige værktøjskasse.

VI HJÆLPER MED

 • Website
 • Kundeportal
 • Onlineunivers
 • Produktinformation
 • Produktkonfiguration
 • B2B2C
 • Platforme
 • UX
 • Datadeling og -strukturering
 • Kundeprofiler
 • Apps
 • Governance model
 • Multisite
 • Content Management (CMS)

EKSEMPLER PÅ CASES

Samsøe Samsøe
Ekornes
DLG

EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER

DynamicWeb
Salesforce
Sitecore

Jesper Stilling - Alpha Solutions

JESPER STILLING

E-commerce Consultant