Phone Meeting - Alpha Solutions

En effektiv håndtering av produktinformasjon, bilder og digitale filer kan sikre verdifull synlighet og kvalitet i kommunikasjonen med dine kunder.

Er din virksomhets produkter og tjenester et sentralt punkt i kommunikasjonen med kundene? I så fall kan et PIM system (Product Information Management) være et svært verdifullt verktøy.

PIM er enkelt forklart et system som hjelper deg å organisere og analysere produktkatalogen din. Det kan både hente data fra ulike eksternne og interne kilder (eksempelvis bedriftens ERP system) samt dele innhold med virksomhetens ulike markeds- og salgskanaler.

Et PIM system gir fordeler for alle – men er spesielt verdiskapende for bedrifter som har mange produkter / varelinjer, selger til flere markedet / land, bruker flere ulike salgskanaler – og/eller gjør hyppige endringer i sitt produktutvalg.

Svært mange nettbutikker deler beskrivelsen over, og på nett er det i tillegg spesielt viktig at produktdataene holder høy kvalitet da dette har direkte sammenheng med konverteringsgrad.

Vi i Alpha har lang erfaring med å integrerer PIM-systemer i ulike systemlandskap, og vet i tillegg mye om hvordan man best bygger nye og mer effektive arbeidsprosesser på basis at PIM systemet. Sammen med deg og din bedrift kan vi sikre en best mulig ROI på din PIM investering gjennom å: 

 • Forbedre dine interne og eksterne produktsøgninger
 • Forbedre din organiske SEO
 • Forbedre dine produktfeeds til markedspladser, Amazon mv.
 • Forbedre dine arbejdsprocesser ved involvering af leverandører og kunder
 • Få transparens i kvaliteten af dine produktdata
 • Få synlighed over nødvendigheden af produktdata i forbindelse med f.eks. marketingskampagner

VI HJELPER DERE MED

 • Change Management – herunder utvikling av nye arbeidsprosesser, opplæring og tilpassning  
 • Definisjon af produktsammenhenger
 • Håndtering af produkthierarkier og attributter
 • Forbedring av dine produktsøk
 • Optimalisering av leverandørtilknyttning i processer
 • Sikre integrasjon af produktdata i relevante IT-systemer
 • Gir mulighet for markedsbasert sortimentsstyring
 • Forbedring av time-to-market for produktinformation
 • Bedre innsikt i bedriftens digitale data 
 • Forbedret kvalitet og effektivitet i de ansattes bruk av digitale produktdata
 • Enklere bruk av digitale medier i tråd med lisensregelverk.

EKSEMPLER PÅ CASES

Georg Jensen

EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER

inriver PIM
Sitecore Content Hub

I forlengelsen av dette er det også relevant å diskutere bruken av DAM (Digital Asset Management). Virksomheter med mye digitalt markedsmateriell vil ha stor glede av en DAM platform, som gjør det enkelt og finne, sortere, dele, bruke og tipasse markedsmateriell for ansatte.

Mens PIM hovedsakelig fokuserer på produktdata,  sikrer DAM en mer sammenhengende brandidentitet, da det behandler andre typer data slik som f.eks. pressefoto, PowerPoints, blue-prints, review og rettighedshåndtering.

Det ene systemet utelukker altså ikke det andre. Noen virksomheter har kun bruk for det ene, mens andre trenger begge typer.

Vi bistår gjerne med å vurdere hvordan du best kan få kontroll på dine produkt og markedsdata, og hvilken type investering som vil gi best verdi for din virksomhet.

BJØRN MØLSTER

Managing Director