Meeting - Alpha Solutions

Digital strategi, bedre konvertering og utnyttelse av eksisterende løsninger, optimalisering av IT arkitektur, ROI prioritering av prosjekter og roadmaps - har ditt firma tilstrekkelig intern ekspertise og kapasitet på alle områder?

Sannsynligvis ikke, for det har kun de færreste. I takt med økende digitalisering og netthandel  skapes konstant nye oppgaver og krav til de som skal utføre jobben internt – ofte langt flere enn det er kapasitet til å ta unna.

I Alpha Solutions bistår vi med oppgaver som enten er for store, for små eller bare for mange. En oppgave vi ofte støter på, er utfordringen med å utnytte netthandelsplatformen eller markedsføringsverktøyet optimalt. Her kan vi bidra både med opplæring og rådgivning, men vi kan også ta ansvaret for oppgavene i løpende drift for de som ønsker det.

Andre oppgaver vi ofte tar på oss er å analysere kost / nytteverdien ved ulike investeringer slik at disse enklere kan prioriteres, kjøre prosjekter for konverteringsoptimering, eller mer helhetlig analysere IT arkitekturen og komme med forslag til tiltak for å optimere topplinje og bunnline.

Vi vet at en god teknisk løsning ikke gjør jobben alene, derfor har vi over tid bygget opp kapasitet til å levere en rekke spesialiserte  rådgivningstjenester innen netthandel som ofte er etterspurt blant våre kunder.

I boksen kan du orientere deg om noen av de viktigste tjenestene vi tilbyr. vi vil gjerne ta en prat med deg om de utfordringer og behov du står overfor i din virksomhet.

VI HJELPER DERE MED

  • Bedre utnyttelse af plattform
  • Bedre utnyttelse af AI / anbefalingsverktøy
  • Konverteringsoptimering
  • UX-analyse og brukertesting 
  • Evaluering og valg av løsningsplattform(er)  
  • Revisjon av IT arkitektur 
  • Fraud protection
  • Strategi
  • Organisasjon
  • Konseptudvikling

EKSEMPLER PÅ CASES

Orkla
Active Brands

EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER

Salesforce Commerce Cloud
Optimizely Commerce Cloud

BJØRN MØLSTER

Managing Director