Talk in hallway2 - Alpha Solutions

Marketing Automation går kort og godt ut på å bruke digitale verktøy til å øke effektiviteten i egen markedskommunikasjon, slik at man kan kommunisere med så mange som mulig, så relevant som mulig, med så få ressurser som mulig.

Tenk deg følgende eksempel: du skal automatisk sender e-post til dine 1000 største kunder med en tilbud på de fem produktene i porteføljen med høyest profitmargin. Kundene skal bare motta mailen hvis de ikke har foretatt et kjøp de siste 30 dager, og mailen skal sendes på et tidspunkt som optimerer sansynligheten for at den blir åpnet av den enkelte mottager.

Hvis alt dette skal skje automatisk må du blant annet kjenne kjøpshistorikken på alle dine kunder, og være i stand til å sortere de etter generert ordreomsettning per periode. Du må vite hvilke av dine produkter som er mest lønnsomme, og du må ha samlet data på hvilke tidspunkt på dagen og hvilke dager i uken hver enkelt kunde har størst sansynlighet for å åpne en mail fra ditt firma. I tillegg må alle disse dataene være samlet og tilgjengelige for ditt marketing automation system, som så må konfigureres til å utføre denne kampanjen automatisk. Etter at kampanjen er er utført skal systemet også være i stand til å analysere kampanjens effektivitet.

VI HJELPER DERE MED

  • Digital strategi 
  • Datamodeller og prosessoptimering
  • Løsningsarkitektur og mapping av kunderejser
  • Implementering av kundereiser og systemer
  • AI-implementering og rapportering
  • Business Intelligence, opplæring og support

TEKNOLOGIER

Salesforce Marketing Cloud

Som du sikkert forstår er det å få på plass premissene i egen systemarkitektur for at en marketing automation plattform skal kunne fungere 100% ofte en større investering enn selve plattformen. Dessverre er det mange som først oppdager dette etter at de har kjøpt en marketing automation løsning. Vår erfaring er at svært mange av disse ikke fungerer etter hensikten fordi de ikke fores med dataene de trenger for å utføre jobben.

I Alpha Solutions har vi lang erfaring med å implementere marketing automation plattformer, men også med å sikre at IT arkitekturen og systemintegrasjonene hos den enkelte virksomhet er i stand til å understøtte marketing automation løsningen slik at din virksomhet (og dine kunder) kan høste størst mulig utbytte av investeringen.

 

Vi er også i stand til å bistå med å analysere lønnsomhetspotensialet for marketing automation i din virksomhet, inkludert en beregning av investeringskostnadene, slik at dere får et best mulig utgangspunkt for å ta rett besluttning.

Jakob Huus Andreasen

JAKOB HUUS ANDREASEN

Director of Sales