Code - Alpha Solutions

Nesten alle virksomheter har i dag en ambisjon om å bli bedre på bruk av egne kundedata til å nå ulike forrettningsmål – slik som for eksempel høyere kundetilfredshet, økt omsettning, eller større effektivitet.  Til forskjell fra mange aktører på markedet kan vi i Alpha Solutions ikke bare hjelpe med å lage en plan for hvordan målene kan nås  –  vi kan gjennomføre planen i praksis og realisere gevinstene sammen med våre kunder.

Å skape verdi av data krever at det er foretatt en rekke grunnleggende diskusjoner og besluttninger i den enkelte bedrift – eksempelvis:

 

 • Hvordan kan man rent praktisk skape betydelige forretningsgevinster med kundedata?
 • Hvilke spesifikke data er det som gir bedriften verdi?
 • Hvordan sikrer vi oss at dataene er valide / gyldige?

Vår foretrukne tilnærming følger fire hovedsteg: (1) Sammen med kunden fastsetter vi en overordnet ambisjon for satsningen på data management. (2) Vi utvikler en roadmap med spesifikke tiltak og leveranse, og med fokus på hvor vi raskt kan realisere verdier og validere resultater (3) Dernest gjennomfører vi tiltakene etter planen, og unngår for all del skrivebordsprosjekter (4) Tilsist evaluerer vi fortløpende effekten av tiltakene.

Det siste punktet er i praksis starten på en iterativ prosess, hvor vi hele tiden vurderer hvilke initiativer som best vil realisere den visjon og de forettningsmål som er satt. Ved behov kan vi gjøre dypere analyser (eksempelvis intelligent dataanalyse / maskinlæring) eller konkrete implemeteringer av eksempelvis Business Intelligence Dashboards.

Vi anbefaler at det foretas en avklaring - og eventuelt også en klassifikasjon -  av de datakilder bedriften har tilgang til, slik at vi kan være sikre på at vi utnytter tilgjengelige data optimalt.

I Alpha Solutions jobber vi med data management på en lang rekke plattformer, inkludert Microsoft og Salesforce – herunder spesifikt PowerBI, Azure Data Lake, Azure Data Fabric/Logic Apps, SQL, Server Analytics, Tableu, Salesforce Einstein og Salesforce Analytics and Reporting.

VI HJELPER DERE MED

 • AI
 • Datapublisering
 • Big Data
 • Dataanalyse
 • Datavask
 • Master Data Management
 • Datakvalitet og integrasjon
 • Performance Management
 • Data Management Cost
 • Datadrevet Commerce

EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER

Optimizely
Sitecore
Salesforce
Shopify

BJØRN MØLSTER

Managing Director