Assessment - Alpha Solutions

Værdien af jeres website kommer ikke længere alene fra publiceringen af indhold, men ved at få en kommunikationsstrategi, hvor jeres websites spiller sammen med tredjeparts sites. Vi er eksperter i at sikre, at den digitale kommunikation bliver udnyttet til at give indsigt – og sikrer, at I hele tiden kender jeres kunder og brugere. 

Hvordan I bruger jeres website, afhænger af hvilken type virksomhed, I er. Sikkert er det dog, at jeres kunder, konkurrenter og leads bruger websitet til at orientere sig om jer. Men de bruger også andre digitale kanaler. Det kan både være de kanaler I selv kontrollerer, samt SoMe-platforme.

INTEGRATION AF EN SAMLET DIGITAL STRATEGI

Det er derfor centralt, at I har en digital strategi for jeres platforme – og gør disse til en naturlig del af jeres kommunikationsstrategi.

Vi hjælper jer med at integrere disse som en naturlig del af jeres forretning i den grad, det giver mening for jer. Dette kan være automatisk publicering af nye projekter for en ”real estate developer”, sammenkædning af digitale marketingsinitiativer for en kampagneorienteret retailer mv. Udover at sikre at publiceringsplatformene understøtter de processer, der er i jeres virksomhed, er vi fokuserede på, at I udnytter de digitale muligheder direkte i jeres forretning.

VI HJÆLPER MED

  • Corporate websites
  • Lead-generering

EKSEMPLER PÅ CASES

Ekornes
CPH

EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER

Salesforce
Optimizely
Sitecore

Enten ved at digitalisere dele af denne – eller ved at udnytte muligheden for at få indsigt i den adfærd som brugerne af dine digitale kanaler har. Dette igennem struktureret dataopsamling og analyse, så disse kan bruges både i målretning af kommunikation, men muligvis også i en forretningsudvikling. Der findes mange digitale spor i fx søgestatistikker, som fortæller, hvordan I kan optimere jeres produkt.

Vi samarbejder med en lang række af de største producenter af webplatforme og kan hjælpe med at bringe jeres behov for digital kommunikation ned i et praktisk valg af platform og igennem et implementeringsprojekt.

Platformen skal stille muligheder til rådighed – men mulighederne skal kunne skræddersys til forskellige roller, så der er en nem og fokuseret tilgang til de værktøjer, som anvendes.

En god digital platform spiller ofte en rolle i et data-indsigtsprojekt, da et velstruktureret website er stærkt medvirkende til lead scoring. Vi kan igennem adfærd over flere platforme hjælpe med at identificere de nye eller eksisterende kunder, hvor der er størst sandsynlighed for, at der kan laves mere indtjening ved at integrere jeres digitale platforme tæt på jeres kundedata - fx i et CRM-system.

Herved opnår vi et øget fokus hos salgskonsulenter ved at konvertere leads eller fastholde ”churning customers”. Med en indsigtsdrevet tilgang til dette, kan data være med til at opkvalificere det daglige arbejde på flere områder, hvor de digitale kanaler spiller en væsentlig rolle.

Klaus Petersen

KLAUS PETERSEN

Global CTO