Medarbejder møde

Som strategisk platformspartner for Børne- og Undervisningsministeriet har Alpha Solutions optimeret og udviklet en multisite-løsning, hvor brugernes behov er i centrum – og som udvikler sig i takt med konstante ændringer den sundhedsmæssige situation medfører.

Som ministerie har man som regel mange forskellige målgrupper og stakeholders, man skal holde for øje. Det samme gælder for Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM). Derfor er det naturligvis en kompleks udfordring, når der skal kommunikeres til både lærere, forældre, kommuner, journalister og tværgående uddannelser. For blot at nævne nogle få.

BRUGERNES BEHOV I CENTRUM

BUVM har brugervenlighed og tilgængelighed som topprioritet på deres digitale platforme, og derfor er indsigt om brugerne blevet indsamlet i tæt samarbejde med medarbejdere i BUVM. Fremgangsmåden har været funderet i fokusgrupper, workshops, spørgeskemaundersøgelser og brugertests. Sammen med Dept er de digitale løsninger derfor designet med udgangspunkt i både brugernes og organisationens behov.

OPGRADERET PLATFORM TIL GAVN FOR MANGE

Alpha Solutions har undervejs afhjulpet tekniske uhensigtsmæssigheder og fornyet en lang række dele af deres Sitecore-platform, hvor der fx er blevet migreret til en moderne infrastruktur og udviklet en forbedret søgefunktion. Det hele beror på et fælles designsystem og kodebase, så elementer kan genbruges og videreudvikles på subsites med mulighed for selvstændigt visuelt udtryk, logopakker og informationsarkitektur.

Løsningen er blandt andet blevet udviklet til ministeriets to styrelser og UNESCO.dk. Fremadrettet er ønsket at få de resterende institutioner og råd til at koble sig på den samme Sitecore-kerne og få gavn af en fælles og eksisterende kode. Det er både ressourcebesparende samt kvalitetssikrende, da ministeriet kan dele indhold og komponenter på tværs af mange af deres individuelle sites.

Ydermere har der også været fokus på at sikre mere stabilitet, hvorfor der har været en overgang til et nyt driftsetup. Det sikrer, at platformene altid kan tilgås i selv travle perioder, hvilket er nødvendigt i en pandemi, hvor det at være dagligt opdateret er et must.

OMSTILLINGSPARATHED I EN OMSKIFTELIG VIRKELIGHED

Den nuværende sundhedsmæssige krise har netop stillet nye krav til omstillingsparathed, da situationen ændrer sig på jævnlig basis. Her er det tætte samarbejde med BUVM kommet til syne i en løbende og agil udviklingsproces. Med en brugercentreret tilgang har fokus været på at gøre livet nemmere for både redaktører og brugere, som får et overblik over senest opdateret information. Det giver en kæmpe værdi i en tid, hvor det kan være svært at gennemskue de gældende retningslinjer.

Her har både BUVM, Dept og Alpha Solutions vist, at der på ugentlig basis kan ændres på prioriteterne ud fra nyopståede behov, som det forventes at man hurtigt forholder sig til.

BUVM logo
BUVM website screenshot

OM BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Under ministeriet er der to styrelser, tre statsinstitutioner og en række råd, nævn og udvalg.

Uvm.dk er den mest besøgte ministerielle hjemmeside. Siden besøges dagligt af 12.000-15.000 elever, studerende, lærere, administratorer, journalister m.m.

www.uvm.dk
www.stil.dk
www.stukuvm.dk
www.unesco.dk

Klaus Petersen

KLAUS PETERSEN

Global CTO