Hvad er Sitecore Content Hub? - Alpha Solutions

Sitecore Content Hub baner vejen for fremtidens indholdshåndtering og arbejdet med redaktionelle processer i den digitale æra. Men hvilke fordele tilvejebringer teknologien?

16.6.20

AF BILL LEVY

Sitecore Content Hub er en såkaldt ”content lifecycle management platform”. Den kombinerer digital asset management (DAM) med stærke værktøjer til planlægning, samarbejde og kreativitet. Den etablerer en Content Supply Chain model, der kobler flere systemer sammen, så alt indhold er placeret et enkelt sted. Det minimerer risikoen for duplikering og ikke-godkendt versionering.

Blandt de største fordele er:

  • Indhold frigøres fra siloopdelte kanaler
  • Integrering af indholdsuniverser i en klart defineret proces
  • Strømlining af indholdssøgning og datasikring
  • Modul-løsning til fleksibel indholdspublicering

FRIGØR INDHOLD FRA SILOOPDELTE KANALER OG STYRK SAMARBEJDE

Mens organisationer vokser sig større og bliver mere komplekse, stiger deres behov for værdifuldt indhold. Antallet af kommunikationskanaler stiger kontinuerligt, og ofte er indholdet styret og håndteret fra hver kanal. For nogle betyder det tit dobbeltarbejde, hvilket øger risiko for indholds-duplikering og uoverensstemmelser, som kan skade brand image og ultimativt koste virksomheden penge.

Sitecore Content Hub løser mange af disse problemer ved at flytte indholdet ud af siloerne og ind i et centraliseret datalager. Al indhold bliver dermed tilgængeligt til alle relevante medarbejdere. Systemet er en ”single source of truth” for indholdsproduktion og versionering, såvel som godkendelses-flows. Samarbejde på tværs af afdelingerne styrkes, da redigering bliver synlig og kan trackes i systemet. Afdelinger på tværs af kanaler kan derved nemmere og hurtigere finde det senest godkendte indhold, hvilket reducerer mængden af slavearbejde og åbner for kommunikationen mellem projektledere, skribenter og redaktører.

INTEGRER DIT INDHOLDSUNIVERS I KLART DEFINEREDE PROCESSER

Sitecore Content Hub behandler dit indholdsunivers som en “Content Supply Chain”, som samler IT-systemer med downstream channels gennem en klart defineret proces:


  1. Definering & Planlægning
  2. Godkendelse & Samarbejde
  3. Håndtering & Organisering
  4. Publicering & Målsætning

Ved at dele indholdsproduktion op i få high-level og tilpassede trin bliver processen mere håndgribelig og lettere at styre.

Først og fremmest samler Sitecore Content Hub bider af råt indhold fra ERP- og PLM-systemer, OEM-leverandører, samt tekniske dokumenter fra dit DMS som byggestenene til dit fremtidige indhold. Interne teams kan herefter planlægge projekter på tværs af kanaler ved at bruge tidsbaseret planlægning, opgaver, samt ressource- og budgethåndtering. Fildeling, browser previews og real-time redigering gør godkendelser og opdateringer af indhold til en leg.

Sitecore Content Hub publicerer til en række organiserede og on-demand kanaler – CMS, sociale medier, CRM, POS, apps, såvel som commerce-platforme. Det publicerede indhold kan derefter blive målt for dets effektivitet og endvidere personaliseres, hvis du integrerer Content Hub med Sitecore Experience Platforms kraftfulde analytics-egenskaber.

Som den eneste content marketing teknologi inkorporerer Sitecore Content Hub både planlægnings- og produktionsfasen i den samlede løsning, hvilket gør det til en platform, der kan håndtere hele livscyklussen for indhold. Der er endda mulighed for at integrere med Adobe Illustrator, som bringer grafisk materiale ind i Sitecore UI. En anden integration kan forbinde DAM-systemet med Sitecores Marketing Resource Management (MRM) platform til at strømline projekthåndtering og forbedre marketing teams’ samarbejde med inkluderede værktøjer som delte workspaces, user stories, backlog-håndtering og Kanban boards.

STRØMLIN INDHOLDSSØGNING OG DATASIKRING MED METADATA

Sitecore Content Hub bruger robuste taksonomier og metadata til at give struktur til organisering af indhold og søgning. Udover grundlæggende metadata tagging giver teknologien også fleksible redskaber til bestemte grupper som sæson- eller kampagnebaseret grupper, som tilføjer kontekst til individuelle dele af indhold eller fremhæver meget vigtigt eller relevant indhold.

FLEKSIBEL PUBLICERING PÅ TVÆRS AF KANALER

Med ovenstående muligheder kan redaktionelle kræfter nemt redigere indhold, der kan være til rådighed for organiserede kanaler, eller som kan publiceres direkte til udvalgte kanaler uden behovet for yderligere validering.

Sitecore Content Hub er fremtiden inden for indholdshåndtering med potentialet til at samle alle dele af indholdscyklussen med brug af stærke integrationer mellem IT-systemer og kommunikationskanaler. Den forsimpler organisering og søgning, og understøtter en fleksibel tilgang til indhold, hvilket hjælper med at strømline godkendelses- og publiceringsprocesser. Hvis du integrerer systemet med Sitecore Experience Platform, kan du endvidere personalisere og optimere indhold baseret på indholdets effektivitet.

Hvis du vil lære mere om content hubs, deres fordele, og hvordan du kan forberede installationen af en, så tjek vores store Guide til Content Hub Software.

Klaus Petersen

KLAUS PETERSEN

Global CTO