Finansoverblik

I mere end et årti har Alpha Solutions været leverandør af en løsning til indrapportering og distribution af Selskabs- og Børsmeddelelser. Systemet bidrager til en af Finanstilsynets vigtigste opgaver, hvor de overvåger de finansielle markeder med henblik på at skride ind overfor markedsmisbrug såsom insiderhandel og kursmanipulation.

En af Finanstilsynets vigtigste opgaver er at føre tilsyn med værdipapirmarkedet i Danmark. De er med til at sikre, at børsnoterede selskaber overholder deres forpligtelse til at offentliggøre intern viden og anden relevant information. Tilsynet er en del af EU's ”gennemsigtighedsprincip”, hvor virksomheder skal indberette og rapportere selskabs- og børsmeddelelser.

KONTINUERLIG LEVERANDØR I MANGE ÅR

Alpha Solutions har i mere end et årti stået for det såkaldte OASM-system, der gør det muligt at opnå denne lovpligtige transparens.

I løsningen kan virksomheder foretage indrapportering via en webgrænseflade, ligesom løsningen inkluderer integrationer til en række informationsselskaber og advokater, der offentliggør meddelelser på vegne af virksomheder, der er registreret på den danske børs. Systemet er ligeledes integreret med Den Europæiske Centralbank, som overvåger forskellige dele af meddelelserne, såsom short selling-transaktioner.

EFTERLEVELSE AF LOVKRAV OG SIKKERHED

I takt med at lovgivning fornyes og sikkerhedskrav skærpes, har Alpha Solutions som leverandør haft en rolle, der sikrer, at Finanstilsynet altid leverer et produkt i tråd med de udstykkede love og retningslinjer. For nylig er der fx tilføjet en håndtering af LEI-koder til løsningen; et globalt referencesystem, der entydigt identificerer enhver juridisk enhed.

Systemet skal ligeledes have en høj grad af sikkerhed og forskellige former for rettighedskontrol, da mange forskellige interessenter skal have adgang til systemet. Derfor håndterer det blandt andet digital signatur og en tredjepart proxy-funktion, hvis der er behov for benyttelsen af en fuldmagt.

BRUGERVENLIG OG TIDSBESPARENDE SØGNING

Endelig er der også gjort en indsats for at gøre det nemt at fremsøge selskabsmeddelelser, på trods af at de ligger i en enorm database.

For at gøre denne proces mere tidsbesparende er der udviklet en avanceret søgemaskine, hvor det er muligt at filtrere ud fra facetter som meddelelsestype, tidsperiode, virksomhed og branche. Derudover findes muligheden også for at abonnere på nye indberetninger via prædefinerede eller selv-konfigurerede RSS-kanal feeds.

Finanstilsynet logo
Finansoverblik

OM FINANSTILSYNET

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet og fungerer som sekretariat for Penge- og pensionspanelet samt Terrorforsikringsrådet.

Finanstilsynets vigtigste opgave er at overvåge overholdelse af finansiel lovgivning i Danmark og udstedere af værdipapirer samt investorer på værdipapirmarkederne. De bidrager også til forberedelsen af finansiel lovgivning. Desuden indsamler og distribuerer Finanstilsynet viden om den finansielle sektor.

www.finanstilsynet.dk

TEKNOLOGIER

Umbraco
Sitecore Search Solution
Solr
Microsoft SQL Server

Klaus Petersen

KLAUS PETERSEN

Global CTO