Alpha Solutions World-class digital solutions roll-up

Sæt en stopper for teknisk gæld og start din digitale moderniseringsrejse med en integrationsplatform. Reducer kompleksiteten med arbejdet af data og automatiser flere af jeres processer til et fremtidssikret og fleksibelt fundament, som alle vil profitere af.

Behovet for digitalisering er til stede i alle virksomheder i dag. Manuelle arbejdsgange, spredt data og gamle kernesystemer får jer ikke blot til at stå stille. Det får jer til at sakke bagud. Derfor kan det for mange kun gå for langsomt med at modernisere sit digitale landskab.

Står jeres organisation i en af følgende situationer er en integrationsplatform meget vel løsningen på jeres udfordringer:

  • I har mange systemer og egenudviklede applikationer, som udveksler data. Men processerne for dataoverførsel og synkronisering er manuelle og besværlige.
  • I planlægger at tilføje nye cloud-native systemer, men kompleksiteten i at integrere med jeres nuværende platform vil kræve mange ressourcer.
  • Manglende kvalitet i data og integrationer er ofte en stopklods i jeres digitale udvikling?

Hvis I kan nikke genkendende til et eller flere af ovenstående, vil løsningen med stor sandsynlighed være en integrationsplatform. Det er en måde sikre sin digitale forretnings fremtid på.

FÅ STYR PÅ DATA MED EN INTEGRATIONSPLATFORM

Med en integrationsplatform forenkler man integrationsprocesserne, konsoliderer data ét sted og gør samtidig sit fundament ekstremt skalerbart.

Et integrationsprojekt er først og fremmest et dataprojekt, hvor data governance, identificering af arbejdsprocesser og optimering er centralt for succesen af ens projekt. Kort og godt drejer det sig om at kortlægge hvem der ejer data, hvordan det skal vises og hvor det skal hen.

Når først integrationsplatformen er implementeret er al styring samlet ét sted. En platform har såkaldte connectors, der kan forbinde til kendte integrationspunkter i andre systemer. Med andre ord behøver udviklere ikke et kendskab til de individuelle systemer og deres APIer. Det sørger integrationsplatformen for. Onboarding af nye teknologier til ens løsning bliver derfor både hurtigere og mere effektiv fremover. Forestil jer hvordan det fordrer agilitet og omstillingsparathed på tværs af organisationen.

Samtidig vil data sendes frem og tilbage til platformen med ens formatering. Det giver både bedre kvalitet, kræver mindre daglig overvågning og giver optimeret performance, da risikoen for potentielle flaskehalse fjernes.

STÅ STÆRKERE MED DEN RIGTIGE PLATFORM OG TEKNISKE PARTNER

Alpha Solutions har gennem de sidste mange år opnået en stor erfaring i etableringen af og eksekveringen på integrationsplatforme som Microsoft Azure, Mulesoft eller Jitterbit. Vi er både en rådgivende og eksekverende partner. Det er jeres data og systemer, der skal tages hånd om. Vi hjælper med at udpege den rigtige platform og de rigtige systemer til jeres forretning.

Sammen tages der ansvar for udvikling af platformen. Typisk vil Alpha Solutions’ indledningsvis være ansvarlig for platformens udvikling og vedligeholdelse, men trinvist kan ansvar og ejerskab overdrages i takt med uddannelse og tryghedsskabelsen i at navigere i de forskellige systemer og processer.

Med automatiserede processer og standardiserede skabeloner til integrering af nye systemer sikres det, at I kan bevæge jer fra A til B med langt færre og hurtigere skridt end hidtil.

Derudover vil afdelinger på tværs af organisationen drage fordel af at opleve mere korrekt data i de respektive systemer, grundet den automatiske og strømlinede synkronisering gennem platformen.

VI HJÆLPER MED

  • Etablering af integrationsplatform
  • Definering af governance og processer
  • Pilotprojekter
  • Implementering af services og integrationer
  • Tværfagligt samarbejde

Klaus Petersen

KLAUS PETERSEN

Global CTO